Scheurmeter

BaVib biedt u de kennis en de middelen om scheuren te monitoren om zodoende verdere bouwschade aan uw pand door bijvoorbeeld sloop- of bouwactiviteiten te voorkomen. Ook plaats BaVib de scheurmeters en leest deze indien gewenst periodiek af.

Scheuren

Scheuren in wanden van een gebouw worden meestal veroorzaakt door (natuurlijke) zetting van de fundering, overbelasting van vloeren boven muuronderbrekingen (kozijnen) of door drukkrachten van kapconstructies. Deze scheuren zijn het gevolg van fouten in de berekeningen en/of uitvoering of te zware lasten in het gebouw.

In andere gevallen zijn scheuren te wijten aan directe externe oorzaken zoals aardbevingen, zware voorwerpen die met grote kracht tegen de gevel aankomen of langdurig tegen de gevel rusten.

Ook het uitzetten en krimpen van het metselwerk door temperatuurschommelingen kunnen scheuren veroorzaken.

Bavib Scheurmeter trillingen

Projecten: scheurmetingen, Geprinte bruggen in Alkmaar, Grote Kerk Alkmaar, Parkeer garage Scheveningen, parkeergarage Rademarkt in Groningen

Scheurmeters

Monitoren met scheurmeters

Om inzicht te krijgen in het gedrag van bestaande scheuren is het mogelijk om  scheurmeters te plaatsen en deze te monitoren over een bepaalde periode. De scheuren kunnen vergroten door verlaging van de grondwaterstand, bouwactiviteiten, temperatuur-schommelingen, funderingsgebreken en overbelasting van de vloeren.

Het volgen van de scheur kan aan de hand van registratieformulieren. Hierbij kan regelmatig de stand van de scheurmeter worden ingetekend de formulieren. Een andere methode is de scheurmeter te fotograferen waarbij de datum en de tijd zichtbaar wordt gemaakt op de foto. De uitkomsten van het monitoren van de scheurmeters kan ertoe leiden dat er verder onderzoek (van bijvoorbeeld de fundering) al dan niet nodig is of bouwactiviteiten gestaakt moeten worden om verdere schade te voorkomen.

Reparen scheuren

Scheuren kunnen gerepareerd worden als geconstateerd is dat deze niet meer in beweging zijn. Het repareren kan visueel gebeuren of constructie.

Bij visueel gerapareerde scheuren kunnen  enkel de gescheurde stennen vervangen  woren en de voegen opnieuw gevuld of door middel van op kleur gemaakte pasta de scheuren opvullen.

Bij constructief gerepareerde scheuren  wordt gebruik gemaakt van metalen staven in de horizontale voeg om te voorkomen dat scheuren hier weer terug komen.

 

 

Bestellen scheurmeters

scheurmeters kunt u bestellen op;

scheurmeter.shop

of

scheurmeter.com

 

 

Werkwijze scheurmeter

De scheurmeter bestaat uit twee plaatjes die aan beide kanten van de scheur, over elkaar heen, bevestigd worden.

Doordat de plaatjes zijn voorzien van en maatraster en een kruis, is de beweging van de scheur op eenvoudige wijze te volgen. Door de gegevens regelmatig te noteren  is op eenvoudige wijze vast te stellen of een scheur ‘in beweging is’ of niet. Het bevestigen van de scheurmeter aan de constructie kan door middel van lijmen en/of schroeven of een combinatie van beide. Scheurmeters zijn hier te bestellen.

BaVib : Scheuren meten met scheurmeter


Digitaal meten

Naast deze analoge

BaVib scheurmeting met scheurmeter

methode van scheurmeting is het ook mogelijk om scheuren digitaal te volgen. Hierbij wordt op vaste tijden de verplaatsing elektronisch vastgelegd. Door middel van een wifi signaal is het mogelijk de informatie op afstand binnen te halen met de pc. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Constructieve scheuren zoals scheuren in metselwerk, beton of natuursteen zijn met één of meerdere scheurmeters makkelijk te monitoren.
Wilt u meer weten over scheurmetingen neem contact met ons op of vraag hier vrijblijvend een offerte aan.