Trillingsmetingen

BaVib verricht trillingsmetingen op die plaatsen waar mogelijk schade kan ontstaan aan gebouwen of storingen aan apparatuur door trillingen afkomstig van verkeer, bouw- en sloopwerkzaamheden of door machines. BaVib plaatst in dat geval trillingsmeters bij een naburig pand.
Ook kan BaVib een trillingsmeting uitvoeren waar mensen hinder of gevoelige apparatuur storingen ondervinden van aanwezige trillingen.

Jarenlange ervaring

BaVib heeft vele jaren ervaring met trillingonderzoek en heeft ruime technische en juridische ervaring met procedures en de maatregelen die u moet treffen om bovenstaande problemen te voorkomen. BaVib ondersteunt u bij het oplossen van problemen die zich voordoen bij het overschrijden van de SBRCUR.net richtlijnen (schade aan woningen, hinder voor personnen in gebouwen, storingen aan apparatuur).

Uit ervaring en monitoring is gebleken dat de SBRCUR.net richtlijn in de meeste gevallen voldoet. Waar het fout gaat is verzakking van woningen door trillingen op lange termijn. Ondanks dat de grenswaarde voor de constructie als voor de fundatie niet wordt overschreden is er toch kans op schade door verzakking van de woning.Trillingsarm heien van een betonpaal en houten paal.Predictie

Wij maken gebruik van het door TNO ontwikkelde computerprogramma Vibra Prediction en eerder uitgevoerde metingen om te benaderen of de grenswaarden niet worden overschreden bij verkeers drempels, sloopwerk-zaamheden, heien betonpalen en intrillen damwanden.

Trillingsarm palen aanbrengen

Prefabbetonpalen kunnen nagenoeg trillingsvrij ingebracht worden door drukken of boren.


Wilt u meer weten over trillingsmetingen neem contact met ons op of vraag hier vrijblijvend een offerte aan.