BaVib heeft vele jaren ervaring in het uitvoeren van trillingsmetingen, hoogtemetingen, funderingsonderzoek, het plaatsen van scheurmeters, opname woningen en het akoestisch doormeten van betonpalen.

Bavib

BaVib heeft vele jaren ervaring in het uitvoeren van trillingsmetingen en geluidsmetingen, hoogtemetingen, funderingsonderzoek, het plaatsen van scheurmeters, opname woningen en het akoestisch doormeten van betonpalen.

Bavib sloopwerkzaamheden

Wilt u weten:

 • waar die trillingen vandaan komen in uw woning en of ze schadelijk zijn?
 • wat de ontwikkeling is van de scheuren aan uw woning?
 • wat de gevolgen zijn van hei- of sloopwerkzaamheden in uw buurt?
 • of de palen waar uw woning op is gebouwd hun functie naar behoren vervullen?
 • of hoeveel uw woning is verzakt als gevolg van bouwactiviteiten, grondwaterverlaging?
 • hoe het zit met de fundering van uw woning?
 • kan die verkeersdrempel voor mijn huis echt geen kwaad?
 • wordt die scheur nu groter of niet?
 • of het mogelijk is van te voren een voorspelling te geven van de trillingen


De drie redenen waarom opdrachtgevers voor BaVib kiezen:

 • Snel aanwezig en flexibel;
 • Gunstige prijs/kwaliteit verhouding;
 • Korte interne lijnen.


Al meer dan 15 jaar het adres voor trillingsmetingen, scheurmeters, doormeten betonpalen, hoogtemetingen opname woningen en funderingscontrole.

Onderzoek, metingen, monitoring en bijsturing.

Onderzoeken, meten, monitoren en bijsturen zijn belangrijk onderdelen voor, tijdens en na een bouwproject. Hiermee kan schade aan de omgeving voorkomen worden.
Voor deze werkzaamheden kunnen wij een monitoringsplan opstellen en de metingen verrichten.
Het monitoringsplan geeft aan de frequentie ( hoe vaak) van meten en plaats waar gemeten dient te worden.
 

 

Trillingen, hinderlijk voor personen, schadelijk voor uw woning, storingen aan apparatuur?

Door het maken van een trillingsprognose kunnen wij aangeven of de te verwachten trillingen hinderlijk danwel schadelijk kunnen zijn. Deze prognose kunnen wij niet alleen maken voor bouw- en sloopwerkzaamheden maar ook voor verkeersdrempels.

 

U kunt ook de volgende websites bezoeken:

Scheurmeter.shop

Scheurmeter

Scheurmeters bestellen

Funderingsinspectie

Funderingsinspectie

Schademetingen

 

 

 

 

 

Scheuren en verzakkingen

Scheuren en verzakkingen zijn de eerste tekenen dat er iets met de constructie aan de hand is. Aan de hand van een lintvoegmeting, een vloerwaterpassing en loodmeting kan vastgesteld worden hoe scheef een woning staat.

Akoestische paalcontrole

Het controleren van prefab en in de grond gevorde betonpalen op gebreken.

Akoestische paal controle kan scheuren en insnoeringen detecteren in de paalschacht welke het draagvermogen van de paal negatief kunnen beinvloeden.

Volgens de Cur-109 dienen palen doorgemeten te worden na aanbrengen na ontgraven en na snellen.

Er zijn geslaagd proeven uitgevoerd om prefab palen te drukken en te schroeven nagenoeg zonder trillingen

Home