Akoestisch doormeten betonpalen

Wij zijn een onafhankelijk bureau voor akoestische paalcontrole. Wij werken voornamelijk voor hoofdaannemers van bouwwerken en heibedrijven, maar ook voor opdrachtgevers/toezichthouders van de bouwwerken.

Met het akoestisch doormeten van betonpalen controleert BaVib door middel van geluidsgolven of de betonpalen in staat is om de belasting van uw pand via de paalschacht door te geven aan de draagkrachtige onderlaag. Met deze metingen sluit BaVib eventuele verstoringen in de paalschacht uit en bent u zeker van een goed functionerende fundatiepaal.

‘Hamertje tik

De meting wordt uitgevoerd door met een hamer op de paalkop te slaan. Deze slag wekt een geluidsgolf op in de paal. De respons van de paalkop wordt geregistreerd en verschaft informatie over de toestand en kwaliteit van de paalschacht. Door de analogie met een bekend kinderspel heeft deze meettechniek de naam ‘hamertje tik’ gekregen.

Het akoestisch doormeten van iedere doorgemeten paal levert één of meerdere diagrammen op waaruit valt op te maken of een paal gebreken vertoont of niet. Het is mogelijk om bij kopschade, eventueel met enige aanpassing, nog een uitspraak te doen over de rest van de paal.Uitgevoerde projecten: Akoestisch palen doormeten distributie centrum Lidl, omleging A9, uitbreiding A4, spooruitbreiding Lelystad-Zwolle

Beton palen

BaVib Akoestisch palen doormeten

Meetdraad meestorten

Bij prefab palen bestaat de mogelijkheid om een meetdraad mee te storten. Voor en na het heien kan deze draad worden doorgemeten ter controle of de paal in orde is of niet. De meetdraad kan worden doorgemeten met een weerstandmeter of een batterij met een lichtbolletje.  Het nadeel van deze meet methode is dat er niks op papier komt te staan anders een verslag van diegene die heeft gemeten.

Wij kunnen voor u als onafhankelijke partij de palen electrisch doormeten.

Noodzaak doormeten prefab betonpalen

Door heiwerkzaamheden onstaan er trekspanningen in het beton, ook door aanstoten paal en snellen van de paal kunnen er trekspanningen in het beton komen. Door de trekspanningen kan een paal breken. Dit kan ongemerkt gebeuren en daarom is het verstandig ook deze palen akoestisch te controleren.

Soms wordt er gevraagd om een percentage  van de aangebrachte palen door te meten, volgens ons geeft dit een schijnveiligheid, tenzij het om palen gaat met een kalender afwijking.

Volgens ons en de CUR-109 dienen palen doorgemeten te worden na heien, na ontgraven en na snellen.

Noodzaak akoestisch doormeten van in de grond gevormde palen

Omdat het een in de grond gevormde paal betreft is het onzeker hoe goed de paal is gemaakt. We kunnen namelijk niet in de grond kijken hoe de paal er feitelijk uitziet. Toch is het belangrijk dat we weten hoe goed de uitvoering is geslaagd. Er kunnen namelijk in de bodem plaatselijk waterige lagen aanwezig zijn, waardoor het beton mogelijk uitspoelt. Een te snelle uitvoering kan ook voor problemen zorgen, doordat mogelijk onvoldoende betonmateriaal in de ontstane ruimte is gekomen.

Akoestisch doormeten van palen wordt uitgevoerd om eventuele gebreken in palen op te sporen. Wanneer slechts een deel bijvoorbeeld 25% van de palen wordt doorgemeten is de kans op het vinden van een gebrek klein. Wij adviseren daarom om alle funderingspalen binnen uw bouwproject door te meten. De CUR adviseert om de palen door te meten na het aanbrengen, na het ontgraven en na het snellen van de paalkop.


Rapportage

Na de meting zal de meettechnicus met de testsignalen een rapportage opmaken en naar u toesturen. Hiermee kan gekeken worden of eventuele defecte palen vervangen moeten worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform CUR-aanbeveling 109.

Wilt u meer weten over het akoestisch doormeten van funderingspalen neem contact met ons op of vraag hier vrijblijvend een offerte aan.


Problemen met akoestisch doormeten

In een aantal gevallen is het lastig/onmogelijk een uitspraak te doen over de staat van palen bij een akoestisch paal controle. Het gaat hier om de        volgende situaties:
- Slanke palen (lees lange dunne palen) hier kan de grondslag een dusdanige invloed op het signaal uitoefenen dat het verkregen signaal niet goed leesbaar is.
- Lange (veel) wapening welke boven de betonkop uitsteekt, hierbij treedt een resonatie op van het signaal waardoor beoordeling van de paal zeer lastig wordt.
- Langzame afname van de betonschacht bij in de grond gevormde palen, dit valt niet te ontdekken in het signaal.
- Losse delen op de kop, dit is niet visueel zichtbaar enkel hoorbaar als op de kop geslagen wordt, dit dient vooraf verwijderd te worden voordat een paal doorgemeten kan worden.
- Langsscheuren in de paal, ook dit geeft een verstoring van de paal, dit dient vooraf verwijderd te worden voordat een paal doorgemeten kan worden.