Wanneer is een Bouwkundige Vooropname nodig?

Als er werkzaamheden zijn in de directe omgeving van woningen of ander soort van onroerend goed kan dit leiden tot schade.. De werkzaamheden die schade kunnen veroorzaken zijn; ontgravingen, heiwerkzaamheden (palen en damwand), verlaging grondwaterpeil, zwaar transport (zandwagens of bouwverkeer), verkeersdrempels etc. Als gevolg van genoemde zaken kan er schade ontstaan, scheefstand kan toenemen, draaiende kozijndelen kunnen gaan klemmen, maar ook tegelwerk of stucwerk kan losraken en scheuren.


Uitgangspunt

Hoewel er naar wordt gestreefd om alle zichtbare gebreken/onvolkomenheden in een object tijdens een opname waar te nemen en vervolgens
vast te leggen, blijkt bij dit type opname een 100% score in de praktijk veelal niet mogelijk. Er zijn factoren die het waarnemen kunnen bemoeilijken zoals weersomstandigheden, lichtval, reflectie, inrichting, goederen, e.d., waardoor het kan voorkomen dat gebreken/onvolkomenheden niet worden gesignaleerd.
Bij het eventueel in een later stadium opnieuw opnemen van de staat van het object is het dus van belang dat het geheel wordt beoordeeld en niet uitsluitend een enkel gebrek.


Is een opname rechtsgeldig?

De Bouwkundige Vooropnames van BaVib zijn neutraal en onafhankelijk. De rapportages van BaVib zijn bruikbaar als bewijslast en worden geaccepteerd als zodanig en kunnen tevens dienen als bewijslast t.b.v verzekering maatschappijen (car). Met een opname kan later de aansprakelijkheid en vaststelling van schade worden vastgesteld of juist worden uitgesloten.
Voor alle betrokken partijen bespaart dit tijd, discussie en dus geld. De eigenaar of aannemer kan met de rapportage aantonen dat de schade voor aanvang van de werkzaamheden wel of niet aanwezig was.

Een Bouwkundige Vooropname kan worden gesteld als voorwaarde door verzekeraars (aansprakelijkheidsverzekering), eigenaren van belendende percelen.Allen een Bouwkundige Vooropname?

Bouwkundige Vooropname van naburige objecten in de nabijheid van bouwwerkzaamheden is een mannier van vastleggen van schade aan objecten.

Met een omgevingsanalyse kan van tevoren bepaald worden welke risico uw bouwproject kan geven voor de omgeving.

Met een predictie van trillingen is vantevoren duidelijk of uw project teveel trillingen tijdens de bouw kan genereren.

Een hoogtemeting legt vast of en hoeveel naburige panden verzakken.

Deze metingen kunnen wij voor u in een monitoringsplan samenvatten zodat de risico's voor omliggende panden tot een minumum beperkt kunnen blijven.

Wilt u meer weten over vooropnames neem contact met ons op of vraag hier vrijblijvend een offerte aan.