Hoogtemetingen

Hoogtemetingen voor het aantonen van zettingen

Hoogtemetingen

Door de uitvoeren van hoogtemetingen kan het al dan niet ontstaan van zettingen worden aangetoond. Vóór aanvang van de hei-, graaf- of sloopwerkzaamheden worden bij belendende percelen hoogtebouten aangebracht en de 'nul-situatie' vastgelegd.

De waterpassingen worden uitgevoerd als zijnde een nauwkeurigheidswaterpassing, waarbij de nauwkeurigheid tot < 2 mm gegarandeerd kan worden. De waterpassingen worden uitgevoerd middels een digitaal waterpastoestel. De waterpassing wordt automatisch verricht met behulp van een baak die is voorzien van een barcode. Men hoeft niet handmatig een berekening uit te voeren. Het waterpasinstrument registreert de hoogte van de baak en de afstand tot de baak door middel van een druk op de knop waarbij tevens de hoogte van het aangemeten punt wordt berekend. Direct na de uitvoering van de waterpassing wordt de sluitfout gecontroleerd. Bij een onacceptabele sluitfout wordt de gehele waterpassing nogmaals uitgevoerd.

De resultaten van de waterpassing worden in een tabelvorm gepresenteerd.

Bij herhalingsmetingen kunnen de eventuele zettingen worden vastgesteld. Tijdens de bouw kunnnen, op basis van dergelijke metingen, wijzigingen in de uitvoeringsmethodiek worden voorgesteld. Door het uitvoeren van waterpassingen kan eveneens worden aangetoond dat er tijdens een bouwproces (of bouwfase) geen directe zettingen zijn opgetreden.

Het verdient de aanbeveling om de meetfrequentie, grenswaarden en communicatie vooraf in een monitoringsplan vast te stellen.

Bavib Waterpassing

Hoogtemetingen, lintvoegmeting, vloerwaterpassing, verzakkingen, scheefstandmetingen en tiltmetingen.

BaVib waterpassing

Doorgaande waterpassing

 

Tiltmetingen

Met behulp van meetapparatuur om scheefstand te meten is het mogelijk  om de bewegingen van de gevel/kolommen te meten. Hiermee kan gevolgd worden of er verzakking optreed of dat de gevel uitzet door warmte.

Lintvoegmeting

BaVib stelt met een lintvoegmeting de hoogteligging van een doorgaande horizontale voeg in het metselwerk van de buitengevels vast. Ervan uitgaande dat de lintvoeg oorspronkelijk horizontaal heeft gelegen, ontstaat een beeld van het verzakkingsverschil dat sinds de bouw in de fundering van het pand is opgetreden .

 

Vloerwaterpassing

Een vloerwaterpassing op de eerste verdieping om de scheefstand te bepalen. Ervan uitgaande dat de vloer oorspronkelijk horizontaal heeft gelegen, ontstaat een beeld van het verzakkingsverschil dat sinds de bouw in de fundering van het pand is opgetreden .

 

Verzakkingen

BaVib heeft veel ervaring met het controleren van zakkingen die ontstaan tijdens of na bouwactiviteiten. Wij bieden u (als projectontwikkelaar aannemer of als huiseigenaar) de mogelijkheid aan om een nulmeting uit te laten voeren, waarmee u sterker staat bij eventuele gevolgschade aan uw pand.
De frequentie van meten hangt af van de opgetreden en te verwachten zakkingen als gevolg van de werkzaamheden en wordt op grond daarvan na iedere meting geëvalueerd.

Wilt u meer weten over hoogtemetingen neem contact met ons op of vraag hier vrijblijvend een offerte aan.